Έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για 24 μήνες, εάν συνδυαστεί με νέο συμβόλαιο MTN at Home

Απο τις 15 Νοεμβρίου 2016, οι πιο κάτω εκπτώσεις για ανανέωση συμβολαίου σε συνδυασμό με νέο συμβόλαιο MTN at Home, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες: 

ΠλάνοΜηνιαίο ΠάγιοΜηνιαίο Πάγιο μετά την έκπτωση
MTN 4G Smart Small€15.00€9.50
MTN 4G Smart Medium€22.00€11.90
MTN 4G Smart Large€35.00€21.50
MTN 4G Smart Unlimited€51.00€29.00
MTN 4G Smart Unlimited Plus€71.00

€42.60

Όροι και προϋποθέσεις:

 • Η Προσφορά είναι διαθέσιμη έως 15/11/2016 για υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας που επιθυμούν ανανέωση του συμβολαίου  σε οποιοδήποτε MTN 4G Smart S, M, L, Unlimited, για την Ελάχιστη Περίοδο των 24 μηνών.
 • Πελάτες που έχουν ήδη επωφεληθεί από το μηνιαίο πάγιο του ΜΤΝ 4G Smart Unlimited στα 29ευρώ δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση.
 • Η Προσφορά ισχύει αποκλειστικά για Συνδρομητές που επωφελούνται έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο με την ανανέωση συμβολαίου. Δεν ισχύει για Συνδρομητές που επωφελούνται έκπτωση σε εξοπλισμό και / ή συσκευή.
 • Η Προσφορά δεν ισχύει σε περίπτωση μεταφοράς αριθμού και/ή για νέους συνδρομητές.
 • Η Προσφορά ισχύει αποκλειστικά σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να συμβληθεί με την ΜΤΝ στις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας & Διαδικτύου και θα αφορά αποκλειστικά επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για την κινητή τηλεφωνία.
 • Σε κάθε περίπτωση που ο συνδρομητής κατέχει πέραν της μιας γραμμής κινητής τηλεφωνίας η Προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μια  μόνο γραμμή.
 • Η επιπλέον έκπτωση που θα επωφελείται ο συνδρομητής με την παρούσα Προσφορά θα εμφανίζεται στο μηνιαίο τιμολόγιο της κινητής τηλεφωνίας του επόμενου μήνα της ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Διαδικτύου, με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς στο δίκτυο της ΜΤΝ.
 • Η επιπλέον έκπτωση δεν έχει αναδρομική ισχύ.
 • Η επιπλέον έκπτωση θα καθορίζετε με βάση το πλάνο κινητής του πελάτη που ισχύει την στιγμή ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Σταθερής Τηλεφωνίας & Διαδικτύου.
 • Της Προσφοράς εξαιρούνται όλοι οι συνδρομητές οι οποίοι έχουν εκχωρήσει τα δικαιώματα χρήσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας  σε τρίτο πρόσωπο εντός της χρονικής περιόδου που ισχύει η ανανέωση του συμβολαίου τους.
 • Οι παρόν όροι και προϋποθέσεις ισχύουν παράλληλα και / ή συμπληρωματικά  των όρων και προϋποθέσεων των ΜΤΝ 4G SMART Πλάνων και του συνδρομητικού συμβολαίου που υπογράφει ο συνδρομητής.
 • Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο Φ.Π.Α χρεώνεται στο σύνολο της μηνιαίας κατάστασης του λογαριασμού του Πελάτη.
Πλάνα ΜΤΝ PayMonthly

 

Από τις 21/11, η ανανέωση συμβολαίου στα πλάνα MTN PayMonthly δεν είναι εμπορικά διαθέσιμη, όπως και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, που περιγράφονται πιο κάτω:

Έκπτωση στη συσκευή

  Έκπτωση
MTN PayMonthly 140 €35
MTN PayMonthly 350 €56
MTN PayMonthly 600 €77
MTN PayMonthly 900 €98
MTN PayMonthly 1600 €154

Έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για 18 μήνες

  Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο μετά την έκπτωση
MTN PayMonthly 140 €8.40 €6.46
MTN PayMonthly 350 €16.60 €13.49
MTN PayMonthly 600 €27.00 €22.72
MTN PayMonthly 900 €39.50 €34.06
MTN PayMonthly 1600 €59.50 €50.94