Με την υπηρεσία MTN Smartphone Anytime, οι συνδρομητές πλάνων κινητής της ΜΤΝ, μπορούν να αποκτήσουν νέα συσκευή όποτε και όσες φορές επιθυμούν, χωρίς να περιμένουν για τη λήξη του συμβολαίου τους.

 • Χωρίς σεντ αρχικά
 • Με 6 μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις

Αφού εξοφληθεί η συσκευή σου, έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις και πάλι νέα συσκευή με μηνιαίες δόσεις για το υπόλοιπο της διάρκειας του συμβολαίου σου, απολαμβάνοντας τα ίδια οφέλη! 

Μάθε ποιο είναι το μέγιστο ποσό δόσης για κάθε καινούρια συσκευή ανάλογα με το πλάνο κινητής τηλεφωνίας και καθόρισε τον αριθμό δόσεων:

Πλάνο Κινητής ΜΤΝΜέγιστο ποσό δόσης ΓΙΑ ΚΑθΕ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
MTN Small€168
MTN Medium€312
MTN Unlimited 1€576
MTN Unlimited 3€816
MTN Unlimited 6€816
MTN Unlimited 10€1200

 

Παράδειγμα χρήσης της υπηρεσίας MTN Smartphone Anytime 

Αν είσαι συνδρομητής σε πλάνο ΜΤΝ Unlimited 1 και θες να αποκτήσεις smartphone αξίας €400 με 12 μηνιαίες δόσεις, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

Μέγιστο ποσό δόσεων για συσκευή: €576

Μηνιαία δόση: €33.33 x 12

Πληρώνεις αρχικά: €0

Εάν, αφού εξοφλήσεις τη συγκεκριμένη συσκευή, θες να αποκτήσεις καινούρια που στοιχίζει €500 και θες να καθορίσεις 6 μηνιαίες δόσεις, τότε ισχύουν τα πιο κάτω:

Μέγιστο ποσό δόσεων για συσκευή: €576

Μηνιαία δόση: €83.33 x 6

Πληρώνεις αρχικά: €0

Για να λήξει το 24μηνο συμβόλαιό σου, υπολοίπονται ακόμα 6 μηνες. Έτσι, μπορείς εάν θέλεις να αποκτήσεις ακόμα ένα smartphone, φτάνει οι δόσεις που θα επιλέξεις να μην ξεπερνούν τις 6. 

 

 

 

Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας SMARTPHONE ANYTIME για συνδρομές κινητής τηλεφωνίας MTN απο 19/02/2019
 1. Η υπηρεσία Smartphone Anytime (εφεξής η «Υπηρεσία») της MTN Cyprus Ltd (εφεξής «ΜΤΝ») αναφέρεται στην ευχέρεια αγοράς Συσκευής (εφεξής η «Συσκευή») μαζί με ένα Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας (εφεξής το «Mobile Plan»).
 2. Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη για: 
  2.1. Φορητότητα Αριθμού συμβολαίου οποιουδήποτε 24-μηνου Προγράμματος Κινητής Τηλεφωνίας της ΜΤΝ:
  2.1.1.Ισχύει κατά την υποβολή νέων συνδέσεων 
  2.1.2.Ισχύει εντός των πρώτων 24 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης 
  2.2. Ανανεώσεις σε υφιστάμενους Συνδρομητές Προγράμματος Mobile Plan: 
  2.2.1.Ισχύει κατά την ανανέωση της σύμβασης
  2.2.2.Ισχύει εντός των πρώτων 24 μηνών της ανανεωμένης σύμβασης
 3. ‘Αλλα κριτήρια για Ανανέωση Συμβασης σε συνδιασμό με υπηρεσία Smartphone Anytime:
  3.1. Να υπάρχει ενεργή συνδρομή για τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες.
  3.2. Να μην υπήρξε περισσότερο  από μία διακοπή της συνδρομής τους τελευταίους 18 μήνες.
  3.3. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον Συνδρομητή κατά τη διάρκεια της περιόδου των 6 μηνών ήταν πάνω από €60.4. 
 4. Τα ποσά των μηνιαίων δόσεων ποικίλλουν ανάλογα με το Mobile Plan που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής. Ο Συνδρομητής πρέπει να καλύπτει τη λιανική τιμή της Συσκευής είτε:
  4.1. πλήρης εξόφληση,
  4.2. εν μέρει εξόφληση και το υπόλοιπο της τιμής λιανικής μέσω δόσεων ή 
  4.3. μέσω δόσεων κατά τη διάρκεια του Mobile Plan του, η οποία μπορεί να διαφέρει από 6 σε 24 μήνες. 
  • Η διάρκεια των δόσεων αναφορικά με τους Όρους 2.1 και 2.2 πιο πάνω, δεν μπορεί να υπερβεί τους υπόλοιπους μήνες σύμβασης του Mobile Plan.
 5. Σε περίπτωση τερματισμού του Mobile Plan πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ο Συνδρομητής πρέπει να διευθετήσει όλες τις υπολειπόμενες μηνιαίες δόσεις της Συσκευής.
 6. Η Υπηρεσία απαιτεί από τους Συνδρομητές να αποδεχτούν την πληρωμή του μηνιαίου λογαριασμού τους μέσω μόνιμης τραπεζικής εντολής (Direct Debit).
 7. Ο Συνδρομητής μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) μηνιαίες δόσεις Συσκευών στο όνομά του, ανεξάρτητα από το αριθμό των 24-μηνων προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να υπάρχουν κάτω από το ίδιο όνομα.
 8. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν συμπληρωματικά των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης του Συνδρομητή.
 9. Η Υπηρεσία μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από την MTN. Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της MTN.