Competitions / Draws

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MTN RUN IN COLOUR ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

Η “MTN Cyprus Ltd”(εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN Run in Colour» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/MTNCyprus) (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.  

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) οι εργαζόμενοι των εταιρειών B.E BASE ELEMENT LTD (ΗΕ 272130), DeLeMa MCCANN CYPRUS και V+O Communication δ) νομικά πρόσωπα. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης του Δώρου.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού στο Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδείς, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα θα είναι άκυρες.

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 14ης  Σεπτεμβρίου 2018 (εφεξής η ημερομηνία «Έναρξης του Διαγωνισμού»), έως και τις 27ης  Σεπτεμβρίου 2018 (εφεξής η ημερομηνία «Λήξης του Διαγωνισμού»). 

6.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Ο Διοργανωτής θα δημοσίευση στο Διαδικτυακό Τόπο μία (1) ανάρτηση (post) Διαγωνισμού. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αφήσουν το σχόλιό τους κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση. Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής») για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής του, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο Διοργανωτής δίνατε να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία από τους συμμετέχοντες αν κρίνει ότι είναι απαραίτητο και πάντοτε μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία έγινε με παράνομο τρόπο ή είναι  προσβλητική και/ή έχει δικαίωμα να απορρίπτει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και/ή να της ακυρώνει εκ των υστέρων. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, θα διαγράφονται  άμεσα από τον Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή και ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω  θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.  

Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μία και μοναδική φορά με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ (Facebook ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα, μόνο μία εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και αυτή θα είναι κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.

Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης  μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

7.  Δώρα. 

(α) Μετά από κλήρωση και θα αναδειχθούν εικοσιπέντε (25) νικητές, κάθε ένας εκ των οποίων θα κερδίσει από δύο (2) δωρεάν εισιτήρια συμμετοχής για το ‘ΜΤΝ Run in Colour’ που θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου 2018 στη Λεμεσό.  

(β) Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των Δώρων με άλλα αντικαταστατά ή μεταβίβαση των προαναφερόμενων δώρων σε άλλα πρόσωπα. 

(γ) Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή/και λάθους τα οποία θα επηρεάσουν την ορθή λειτουργία του Διαγωνισμού, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και να ακυρώσει την κοινοποίηση των νικητών. 

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται μόνο το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών και/ή των συμμετοχών που ακολουθήσαν τους παρών όρους του διαγωνισμού. 

9. Ενημέρωση για την ανακήρυξη – Παραλαβή των Δώρων. 

Oι νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από τους νικητές να επικοινωνήσουν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας) και στη συνέχεια  θα τους δοθούν οδηγίες σχετικά με την διαδικασία παραλαβής του δώρου τους..

Η προθεσμία αποδοχής των Δώρων από τους νικητές ορίζεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 23:59. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης και/ή μη αποδοχής Δώρου από νικητή, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει με νέα κλήρωση χωρίς περεταίρω παράταση ή ειδοποίηση.

10. Αποδοχή Δώρων.

Αφού οι νικητές παραλάβουν τα Δώρα, τα ονόματα τους, σχετικά σχόλια και φωτογραφίες δύναται να αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή και στις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα για προωθητικούς σκοπούς.

Ο κάθε νικητής ξεχωριστά επιτρέπει στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, και την πόλη διαμονής του μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα ειδικά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του υπό μορφή φωτογραφίας ή φιλμ ή άλλως. Ο κάθε νικητής ξεχωριστά περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφιση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

11. Ευθύνη. 

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία, λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου ή στην μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλετε στην παράβαση των πιο πάνω όρων ή για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων σε σχέση με τον Διαγωνισμό. 

12. Προσωπικά Δεδομένα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα των διαγωνιζόμενων θα υποβάλλονται σε αυστηρή επεξεργασία, χρήση ή αποκάλυψη από τον Διοργανωτή μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Η όλη επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ο οποίες έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ίδια την πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Αποδεχόμενος να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό προϋποθέτει, ανάρτηση στο τοίχο του χρήστη/διαγωνιζόμενου από το application.

Για τους σκοπούς Διαγωνισμού, τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα των διαγωνιζόμενων μπορούν επίσης να γνωστοποιηθούν από την ΜΤΝ στους παρακάτω εκπροσώπους και/ή  συνεργάτες της ΜΤΝ που μας βοηθούν να διαχειριστούμε και/ή να διεκπεραιώσουμε τον Διαγωνισμό: Β.E BASE ELEMENT LTD, V+O Communication και DeLeMa MCCANN CYPRUS και πάντα μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στη λίστα των συνεργατών μας θα γίνει ανάλογη ενημέρωση.

Τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων θα φυλάσσονται όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση κάθε σκοπού του Διαγωνισμού που περιγράφεται στους παρόν Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Μπορούμε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία για σκοπούς εξακρίβωσης και/ή επιβεβαίωσης των νικητών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της ΜΤΝ στο 136. 

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων & Προϋποθέσεων.

Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμού ή να προβεί σε τροποποίηση των Όρων & Προϋποθέσεων αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων & Προϋποθέσεων του παρόντος Διαγωνισμού. 
Ο Διαγωνισμός δεν ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες και το υλικό που θα παραχωρήσετε παρέχονται στη ΜΤΝ και όχι στο Facebook.
Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MTN MUST FASHION INVITATIONS ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

Η “MTN Cyprus Ltd”(περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MUST FASHION INVITATIONS» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα του στο Facebook (https://www.facebook.com/MTNCyprus) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.  

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών γ) οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που συμμετέχουν στην οργάνωση και υλοποίηση του διαγωνισμού και δ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδή λογαριασμό και/ή διαχειρίζονται παράνομα λογαριασμό στον οποίο δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια με σκοπό την απάτη κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων. 

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων στο Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδείς, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες. 

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 8 Μαΐου 2018 (περαιτέρω «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 21 Μαΐου 2018 (περαιτέρω «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

6.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Ο Διοργανωτής θα αναρτήσει στη διαδικτυακή σελίδα του στο Facebook ένα post/ερώτηση. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Facebook Διαγωνισμό θα πρέπει να αφήσουν το σχόλιό/απάντηση τους κάτω από το post του διαγωνισμού και να κάνουν Like στο συγκεκριμένο post. 

Μόνο οι έγκυρες απαντήσεις θα ληφθούν υπόψη για την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί. Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής -με τα ανωτέρω στοιχεία θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν εικόνες και/ή σχόλια και/ή φωτογραφίες δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, θα διαγράφονται  άμεσα από τον Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή χωρίς καμία προειδοποίηση, ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια και/ή εικόνες κατά τα παραπάνω  θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.  

Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης  μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

7.  Δώρα. 

(α) Ανάμεσα στους συμμετέχοντες θα διεξαχθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν 15 (δεκαπέντε) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν δύο δωρεάν προσκλήσεις ο κάθε ένας για το ΜΤΝ MUST FASHION στις 30 Μαΐου 2018 στη Λευκωσία.  

(β) Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής και/ή εξαργύρωσης των πιο πάνω Δώρων με άλλα αντικαταστατά ή μεταβίβαση των προαναφερομένων δώρων σε άλλα πρόσωπα. 

(γ) Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή/και λάθους το οποίο θα επηρεάσει την ορθή λειτουργία του Διαγωνισμού, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και να ακυρώσει την κοινοποίηση των Νικητών. 

(δ) Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΜΤΝ παύει να υφίσταται και η ΜΤΝ δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει  οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε προσώπου.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Η κλήρωση των προσκλήσεων για το MTN Must Fashion θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή στις 22/5/2018. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. 

9. Ενημέρωση για την ανακήρυξη – Παραλαβή των Δώρων. 

Oι νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook. Για την παραλαβή των Δώρων οι νικητές θα ενημερωθούν από την ΜΤΝ. 

10. Αποδοχή Δώρων.

Αποδεχόμενοι να λάβουν το Δώρο, οι νικητές επιτρέπουν στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία και την πόλη διαμονής τους μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα ειδικά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας τους – με τη μορφή φωτογραφίας.

11. Ευθύνη. 

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία, λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου ή στην μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλετε στην παράβαση των πιο πάνω όρων ή για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων σε σχέση με τον Διαγωνισμό. 

12. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. 

13. Προσωπικά Δεδομένα.

Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ως άνω πλατφόρμα. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της ΜΤΝ στο 136. 

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της ανακήρυξης των Νικητών) ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας. 

16. Αποδοχή των όρων. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων οι οποίοι διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

17. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘HUAWEI SMARTPHONES’ ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

Η “MTN Cyprus Ltd”(περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Huawei smartphones competition» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα του στο Facebook (https://www.facebook.com/MTNCyprus) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Base Element και Delema και δ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων στο Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδείς, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες. 

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 11 Ιανουαρίου 2018 (περαιτέρω «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 18 Ιανουαρίου 2018 (περαιτέρω «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Ο Διοργανωτής θα αναρτήσει στο Διαδικτυακό Τόπο μια ερώτηση. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δώσουν γραπτώς την απάντηση τους για να λάβουν μέρος στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί.  Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής -με τα ανωτέρω στοιχεία θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, θα διαγράφονται  άμεσα από τον Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή, ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω  θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. 

7. Δώρα. 

(α) Μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα αναδειχθεί ένας (1)  Νικητής ο οποίος θα κερδίσει ένα Smartphone – Huawei Mate 10 Pro («Το Δώρο»).

(β) Ο Νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του Δώρου με άλλα αντικατάστατα.

(γ) Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή/και λάθους τα οποία θα επηρεάσουν την ορθή λειτουργία του Διαγωνισμού, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και να ακυρώσει την κοινοποίηση του Νικητή. 

8. Ενημέρωση για την ανακήρυξη – Παραλαβή των Δώρων. 

Ο Νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο Facebook. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από τον Νικητή να επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα και να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την παραλαβή του Δώρου). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικής ενημέρωσης για οποιοδήποτε λόγο θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. O Νικητής θα ενημερωθεί από την MTN για τον τρόπο και ημερομηνία παραλαβής του δώρου.  Ο Νικητής θα πρέπει να επιδείξει την ταυτότητά του για επιβεβαίωση των στοιχείων του. Αφού ο νικητής παραλάβει το Δώρο του, το όνομα του θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «https://www.facebook.com/MTNCyprus» (επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook) όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.

9. Αποδοχή Δώρων

Αποδεχόμενος να λάβει το Δώρο, ο Νικητής επιτρέπει στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία και την πόλη διαμονής του μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα ειδικά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του – με τη μορφή φωτογραφίας ή φιλμ ή άλλως. Ο Νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο για περίοδο 6 μηνών από την Λήξη του Διαγωνισμού. 

10. Ευθύνη. 

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία, λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου ή στην μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλετε στην παράβαση των πιο πάνω όρων ή για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων σε σχέση με τον Διαγωνισμό. 

11. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. 

12. Προσωπικά Δεδομένα.

Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ως άνω πλατφόρμα. Αποδεχόμενος να λάβει μέρος στο διαγωνισμό προϋποθέτει, ανάρτηση στο τοίχο του χρήστη από το application. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από τον Νικητή  περαιτέρω στοιχεία. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της ΜΤΝ στο 136. 

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της ανακήρυξης του Νικητή) ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας. 

15. Αποδοχή των όρων. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων οι οποίοι διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

16. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.