Διεθνείς Κλήσεις

Αν θα καλέσεις χώρα του εξωτερικού, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τις χρεώσεις διεθνών κλήσεων. 

>> Ενεργοποίησε τώρα την υπηρεσία MTN International Call Saver και τηλεφώνησε στο εξωτερικό με μέχρι και 81% χαμηλότερες χρεώσεις!

Δες όλες τις χώρες και τις χρεώσεις των διεθνών κλήσεων:

 

Χρεώσεις Διεθνών Κλήσεων