Πλάνα MTN PayMonthly

Επέλεξε ένα από τα πλάνα συμβολαίου MTN PayMonthly για να έχεις τη δυνατότητα να πραγματοποιείς κλήσεις, να στέλνεις μηνύματα και να απολαμβάνεις το δίκτυο MTN 4G και όλες τις άλλες υπηρεσίες και οφέλη που προσφέρει η ΜΤΝ.

Συνδέσου τώρα με το 18μηνο συμβόλαιο MTN PayMonthly που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες επικοινωνίας! 

MTN Simple

20 SMS προς όλα τα Εθνικά Δίκτυα

€2.20

Μηνιαίο Πάγιο

 • Τέλος σύνδεσης €4.99 για κάθε νέο συμβόλαιο, με εφάπαξ χρέωση στο πρώτο μηνίαιο λογαριασμό.
 • Για χρεώσεις γραπτών μηνυμάτων προς διεθνή δίκτυα ελέγξτε τον πιο κάτω πίνακα.

 

 

 • Χρεώσεις
 • Προεπιλεγμένες Υπηρεσίες
 • Πιστωτικό όριο
 • Χρεώσεις Κλήσεων

    MTN Simple MTN 140 MTN 350 MTN 600 MTN 900 MTN 1600
  Ώρες αιχμής από ΜΤΝ προς ΜΤΝ €0.0728 €0.0607 €0.0607 €0.0607 €0.0607 €0.0607
  Ώρες αιχμής προς cytamobile-Vodafone €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728
  Ώρες αιχμής προς Primetel Mobile €0.0864 €0.0864 €0.0864 €0.0864 €0.0864 €0.0864
  Ώρες αιχμής προς σταθερές γραμμές €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728
  Ώρες μη αιχμής από MTN προς MTN €0.0728 €0.0607 €0.0607 €0.0607 €0.0607 €0.0607
  Ώρες μη αιχμής προς cytamobile-Vodafone €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728
  Ώρες μη αιχμής προς Primetel Mobile €0.0864 €0.0864 €0.0864 €0.0864 €0.0864 €0.0864
  Ώρες μη αιχμής προς σταθερές γραμμές €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728 €0.0728

  Ώρες αιχμής: 07:00 - 22:00 καθημερινά
  Ώρες μη αιχμής: 22:00 - 07:00 καθημερινά
  Οι χρεώσεις εθνικών κλήσεων αναγράφονται ανά λεπτό και χρεώνονται ανά 20 δευτερόλεπτα.

   

  Χρεώσεις SMS & MMS

  SMS (προς όλα τα Εθνικά Δίκτυα) €0.0207/SMS
  SMS (προς όλα τα Διεθνή Δίκτυα) €0.050/SMS
  MMS - χρέωση μέχρι τα 50KB €0.2038/MMS
  MMS - χρέωση πάνω από 50KB €0.2648/MMS

   

  International Calls Charges

  Αναλόγως ΧώραςΠατήστε εδώ για τις χρεώσεις

   

  Roaming Calls

  Αναλόγως ΧώραςΠατήστε εδώ για τις χρεώσεις
  Περιαγωγή σε χώρες ΕΕ και ΕΟΧ από 1/6/2017*€0.0864

  *Οι χρεώσεις αναγράφονται ανά λεπτό και χρεώνονται ανά 20 δευτερόλεπτα.

   

 •  

   

  • Φωνοκιβώτιο
  • Γραπτά μηνύματα SMS
  • MMS
  • Φραγή κλήσεων
  • Διεθνείς κλήσεις
  • Περιαγωγή
  • Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
  • Απόκρυψη κλήσεων (CLIR)
  • Συνδιάσκεψη κλήσεων
  • Αναμονή κλήσεων

   

   

 • Νέοι συνδρομητές €150
  Υφιστάμενοι συνδρομητές

  Κατώτατο: €150

  Ανώτατο*: Ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων 4 τιμολογίων του συνδρομητή, πολλαπλασιασμένο επι 2

  *Παράδειγμα ανώτατου πιστωτικού ορίου υφιστάμενου συνδρομητή: Εάν τα τελευταία 4 τιμολόγια του συνδρομητή ήταν: €120, €165, €240 και €170, τότε ο μέσος όρος τους πολλαπλασιάζεται Χ 2 και μας δίνει το πιστωτικό όριο του συγκεκριμένου συνδρομητή.

  Δηλαδή, [(€120 + €165 + €240 + €170) : 4] Χ 2 = €347.50

   

  Σημειώσεις:
  1)      Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
  2)     «Νέος» θεωρείται ο συνδρομητής ο οποίος διανύει τους πρώτους 4 ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα ενεργοποίησης της γραμμής του.
  3)     «Υφιστάμενος» θεωρείται ο συνδρομητής μετά την πάροδο 4 ημερολογιακών μηνών από την ημέρα ενεργοποίησης της γραμμής του.

Όροι & Προϋποθέσεις Συνδρομητικού Συμβολαίου απο 25/5/2018

Αλλαγές και/ή προσθήκες εκπροσώπων, προμηθευτών και συνεργατών της ΜΤΝ

Ως ορίζει το Άρθρο 11 (δ) των Όρων & Προϋποθέσεων του Συνδρομητικού Συμβολαίου - Version 25/05/2018, οι οποιεσδήποτε αλλαγές και/ή προσθήκες εκπροσώπων, προμηθευτών και συνεργατών της ΜΤΝ, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας, εάν ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς για να μας βοηθούν να διαχειριστούμε και/ή να διεκπεραιώσουμε τις Υπηρεσίες μας.
Πρόσθεση:
(IX) SALESTALKPRO LIMITED

Όροι & Προϋποθέσεις Συνδρομητικού Συμβολαίου απο 16/6/2014 μέχρι 24/5/2018

Όροι & Προϋποθέσεις Συνδρομητικού Συμβολαίου μέχρι 15/6/2014

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Χρεώσεις & Κλήσεις