Κλεμμένα τηλέφωνα

Διαδικασία για καταχώρηση του κινητού σας σε λίστα κλεμμένων

Αν το κινητό σας έχει κλαπεί, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα για να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες να ανευρεθεί από την αστυνομία.

  1. Δηλώστε την απώλεια του κινητού σας στην αστυνομία, μαζί με τον κωδικό IMEI* της συσκευής σας προκειμένου να λάβετε το "Πιστοποιητικό Aπώλειας"
  2. Προσκομίστε το Πιστοποιητικό Aπώλειας και παρουσιάσετε την πολιτική σας ταυτότητα σε οποιοδήποτε κατάστημα ΜΤΝ


*Ο κωδικός IMEI (International Mobile Equipment Identity) είναι ένας μοναδικός 15ψήφιος αριθμός,  δηλαδή είναι διαφορετικός για κάθε κινητό τηλέφωνο. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να βρείτε τον κωδικό IMEI του τηλεφώνου σας:

  1. Πληκτρολογώντας *#06# στο κινητό σας. Σε συσκευές BlackΒerry o κωδικός IMEI μπορεί να βρεθεί στο "Options" -> "Status"
  2. Στο αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της συσκευής, κάτω από την μπαταρία
  3. Στο κουτί του κινητού