Νομικά Θέματα

Αναφορά Παραπόνου για μηνύματα SPAM
Σε εναρμόνιση με τον Κώδικα Πρακτικής του Συνδέσμου GSM σχετικά με τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (SPAM), στην ΜΤΝ προσφέρουμε στους συνδρομητές μας διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναφέρουν/καταχωρήσουν παράπονο για μηνύματα SPAM τα οποία λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω SMS και MMS.

Αφού λάβουμε τέτοιες καταγγελίες, θα διερευνήσουμε το παράπονό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών από την ώρα του παραπόνου. Εάν καταστεί δυνατό, θα ζητήσουμε από τους αποστολείς τέτοιων μηνυμάτων SPAM να αφαιρέσουν τον αριθμό του κινητού σας από τον κατάλογο αποδεκτών τους.


Πώς να αναφέρετε τη λήψη μηνύματος SPAM:
- Προωθήστε με SMS τα μηνύματα SPAM που έχετε λάβει στον αριθμό 8088 (το μήνυμα αυτό είναι δωρεάν). Θα μας διευκολύνετε εάν συμπεριλάβετε τον αριθμό του αποστολέα στο μήνυμά σας. Ή
- Προωθήστε τα μηνύματα SPAM που έχετε λάβει μέσω MMS στην ηλεκτρονική διεύθυνση spam@mtn.com.cy (το μήνυμα αυτό είναι δωρεάν) ή
- Καλέστε το 136 και μιλήστε με Λειτουργό του Κέντρου Εξυπηρέτησης ή
- Επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της MTN και αναφέρετε σε έναν Λειτουργό Πωλήσεων το παράπονό σας.


Υπόδειγμα προσφοράς διασύνδεσης

Το παρόν Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης εκδίδεται δυνάμει της Απόφασης 29/2006 του ΓΕΡΗΤ και αφορά την υποχρέωση της ΜΤΝ για παροχή τερματισμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό της σε Παροχείς Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (“Παροχείς”).

Το έγγραφο αυτό αποτελεί αναφορά για Παροχείς που επιθυμούν να συνάψουν διασύνδεση με την ΜΤΝ για τον τερματισμό κλήσεων στο δίκτυό της, ώστε να έχουν μία γενική εικόνα, αλλά και για να κατανοήσουν το είδος της συμφωνίας που πιθανόν να χρειαστεί να συνάψουν. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσφορά προς αποδοχή.

 

Συμφωνία Διασύνδεσης ΜΤΝ - Γενικό Μέρος

 

Για Κινητή Τηλεφωνία:

Μέρος  1 - Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Μέρος 2 - Τέλη Υπηρεσιών

Μέρος  3 - Κόμβοι Διασύνδεσης - Κινητό δίκτυο

Μέρος  4 - Τεχνικές πρότυπα και μεθόδοι διασύνδεσης

Μέρος  5 - Διαδικασίες Εγκατάστασης Και Ελέγχου Διασύνδεσης

Μέρος  6 - Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Μέρος  7 - Διαδικασίες Παροχής Διασύνδεσης

Μέρος  8 - Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Μέρος  9 - Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών

Μέρος  10 - Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης

Μέρος  11 - Έντυπα

 

Για Σταθερή Τηλεφωνία:

Μέρος  1 - Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Μέρος  2 - Τέλη Υπηρεσιών

Μέρος  3 - Κόμβοι Διασύνδεσης - Κινητό δίκτυο

Μέρος  4 - Τεχνικές πρότυπα και μεθόδοι διασύνδεσης

Μέρος  5 - Διαδικασίες Εγκατάστασης Και Ελέγχου Διασύνδεσης

Μέρος  6 - Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Μέρος  7 - Διαδικασίες Παροχής Διασύνδεσης

Μέρος  8 - Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Μέρος  9 - Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών

Μέρος  10 - Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης

Μέρος  11 - Έντυπα

 
Xονδρική Περιαγωγή


Direct Wholesale Roaming Access Agreement

Resale Wholesale Roaming Access Agreement