Τεχνικές Προδιαγραφές Διεπαφών

Δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Διεπαφών που χρησιμοποιεί η MTN για την παροχή των υπηρεσιών της.

Τεχνικές Προδιαγραφές Διεπαφών